Navigation

Categories

X
LIGHT
LIGHT
THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT – Viktor St. Hadjiev

HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management

My light is based on a patented management methodology/DNA MECHANISM - "Cognitive topology" - patent No. PCT/CA2012/050715. It is property of Management Center "Open Mind" ltd. and is suitable for Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff.

MY DNA MANAGEMENT LENSES HELP YOUR ORGANIZATION PERCEIVE REALITY FROM ABOVE - VIKTOR ST. HADJIEV, Management Center Open Mind LTD.
FLICKS
FLICKS
NOTHING SUPERSEDES A META-COGNITIVE PERCEPTION OF REALITY - DNA MANAGEMENT - Management Center Open Mind Ltd.

ALL FLICKS IN MY GALLERY EXHIBIT A FUNCTIONING DNA MECHANISM GENERATING A DIGITAL IMAGE OF REALITY.

They are hand made and painted on canvas.

HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management

THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT Viktor St. Hadjiev
STRINGS
STRINGS
HELP YOUR COMMUNITY AND GROW YOUR BUSINESS AT THE SAME TIME - WWW.BEXO.ORG

Sign-up today at http://bexo.org/en/users/login - IT IS FREE!

HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management


DEFINE THE STRUCTURE-ADMINISTRATIVE IDENTITY OF YOUR ORGANIZATION WITH RIA SOFT OR MICROCHIP..AND WHY NOT THE DIGITAL DIMENSION OF YOUR SOCIETY
– Management Center Open Mind Ltd.

INTANGIBLE VALUE (INTELLECT) COMES AT A TANGIBLE COST!
 -
DNA MANAGEMENT,
Management Center Open Mind Ltd.

STREAMS
STREAMS

INTELLECTUAL CAPACITY BUILDING IS A MATTER OF PERSONAL CHOICE - DNA MANAGEMENT, Management Center Open Mind Ltd.

ALL MANAGEMENT STREAMS (SMS) enhance the knowledge and abilities of Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff. It broadens their understanding of DNA MANAGEMENT. 

HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management

DESTRUCTION OR UPHEAVAL OF SOCIETY DEPENDS ON THE CHOICES OF PROGRESS THAT WE MAKE 
                                                                                                                                      – Viktor St. HadjievIN BULGARIAN

"THE WORLD WE KNOW IS MUCH MORE BOREDOM THAN THE WORLD WE DO NOT" - Management Center Open Mind Ltd.


ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО, КОЕТО ИЗПРЕВАРВА ИСТОРИЯТА Е ВАШЕТО ИМЕ - ВИКТОР СТ. ХАДЖИЕВ, ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ ОУПЪН МАЙНД ЕООД.
11 product(s) found for "IN BULGARIAN"
Когнитивна топология и управ..
Когнитивна топология и управ..
��АТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ CTS; DMS 01,04,05 и AMS. Големият интерес към когнитивната топология, като нова управленска методология, е предизвикан от стремежа на бизнеса и академичната общност да засилят управленския си потенциал. Допълнителен тласък в тази насока дават негативните последици...
$70.00
Когнитивни модели и подходи ..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ CTS; DMS 01,04, 05 и AMS. В книгата се разработва нов метод в стратегическото управление, подпомагащ съхраняването и оцеляването на корпоративния бизнес в условията на динамично изменяща се среда. Този метод се нарича когнитивна топология. Методът на когнитивната...
$90.00
Когнитивни модели и подходи ..
Мениджмънт на иновативната с..
Мениджмънт на иновативната с..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ GMS 101, 404, 505; OPS 01, 03; DMS 02, 03, 05. Определя се взаимодействието между компонентите на структурно-административния процес - управленски цели, структура, компетенции, дейности и ситуации. Тази съвместимост синхронизира поведението на организацията в динамична...
$75.00
Мениджмънт на функционалната..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ В КАТЕГОРИЯ SES, GMS, DMS и OPS. Тази книга определя метаинформационната цикличност на социално-икономическото функциониране. Изследва се зависимостта между начините на социално-икономическо управление; видовете обществено развитие; и формите на организационно взаимодействие....
$50.00
Мениджмънт на функционалната..
Микрокогнитивно функциониран..
Микрокогнитивно функциониран..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ CTS и AMS. Когнитивното функциониране определя предпочитания начин за обработка на информация. Предизвикателствата пред науката за когнитивен мениджмънт включват: обособяване различните нива на когнитивно-управленско взаимодействие; определяне равнището на съвместимост...
$50.00
Организационна екология
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ DMS 02, 03, 05; GMS 202, 404, 505; OPS 01; SES 06 Организационната екология е метод за оптимизиране на адинистративното поведение и повишаване устойчивостта на организационния процес. Структурно-академичната база на организационната екология има системен и взаимодействен...
$55.00
Организационна екология
Организационно функциониране..
Организационно функциониране..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ DMS 02, 03 и GMS 202, 404, 505. Управлението на човешкия ресурс в организацията зависи от способността на мениджърите да определят организационната динамика и да приоритезират структурно-административните дейности във всяка една управленска ситуация. По този начин...
$20.00
Социално предприемачество и ..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ SES, GMS и DMS. Социалното предприемачество е феномен, който се разглежда като функция от степента на развитие на икономическата, интелектуалната и социалната инфраструктура във всяко едно общество. В този контекст, от ключово значение за развитието на социалното...
$25.00
Социално предприемачество и ..
Социално предприемачество и ..
Социално предприемачество и ..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ GMS, SES, OPS и DMS. Управленската активност или пасивност до голяма степен зависи от това дали формите на корпоративно организационно взаимодействие създават предпоставки за целенасочено и последователно управленско поведение или не. В статията се защитава тезата,...
$30.00
Структурен модел на организа..
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ OPS, DMS, и GMS 101, 202, 404 и 505. Структурният модел на организационно функциониране определя взаимодействието между управленски дейности и ситуации. Оценява се взаимозависимостта между изпълняваните организационни задачи и тяхната полезност в различен организационен...
$30.00
Структурен модел на организа..