Navigation

Categories

X
LIGHT
LIGHT
THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT – Viktor St. Hadjiev


My light is based on a patent protected management methodology/DNA MECHANISM - "Cognitive topology" - patent No. PCT/CA2012/050715. It is property of Management Center "Open Mind" ltd.

Buy a license and start teaching today! 
HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management

MY DNA MANAGEMENT LENSES HELP YOUR ORGANIZATION PERCEIVE REALITY FROM ABOVE - VIKTOR ST. HADJIEV, DNA Management - Management Center Open Mind LTD.
FLICKS
FLICKS
NOTHING SUPERSEDES A META-COGNITIVE PERCEPTION OF REALITY - DNA MANAGEMENT - Management Center Open Mind Ltd.

ALL FLICKS IN MY GALLERY EXHIBIT A FUNCTIONING DNA MECHANISM GENERATING A DIGITAL IMAGE OF REALITY.

They are hand made and painted on canvas.

HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management

THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT Viktor St. Hadjiev
STRINGS
STRINGS
HELP YOUR COMMUNITY AND GROW YOUR BUSINESS AT THE SAME TIME - WWW.BEXO.ORG

Sign-up today at http://bexo.org/en/users/login - IT IS FREE!

HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management


DEFINE THE STRUCTURE-ADMINISTRATIVE IDENTITY OF YOUR ORGANIZATION WITH RIA SOFT OR MICROCHIP...AND WHY NOT THE DIGITAL DIMENSION OF YOUR SOCIETY
– Management Center Open Mind Ltd.

INTANGIBLE VALUE (INTELLECT) COMES AT A TANGIBLE COST!
 -
DNA MANAGEMENT,
Management Center Open Mind Ltd.

STREAMS
STREAMS

INTELLECTUAL CAPACITY BUILDING IS A MATTER OF PERSONAL CHOICE - DNA MANAGEMENT, Management Center Open Mind Ltd.

ALL STRATEGY MANAGEMENT STREAMS (SMS) enhance the knowledge and abilities of Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff. It broadens their understanding of DNA MANAGEMENT. 

HAVE QUESTIONS? CLICK HERE - https://meetme.so/DNA_Management

DESTRUCTION OR UPHEAVAL OF SOCIETY DEPENDS ON THE CHOICES OF PROGRESS THAT WE MAKE 
                                                                                                                                      – Viktor St. HadjievLFR 01. COGNITIVE TOPOLOGY AND MANAGERIAL BEHAVIOR
LFR 01. THIS IS A SELF-DIRECTED READINGS SEMINAR. IT IS RECOMMENDED FOR ALL CTS; DMS  AND AMS SEMINARS.

Големият интерес към когнитивната топология, като нова управленска методология, е предизвикан от стремежа на бизнеса и академичната общност да засилят управленския си потенциал. Допълнителен тласък в тази насока дават негативните последици от латентната финансова и икономическа криза в световен мащаб. Възниква естествения въпрос: Какво би могло да се промени в съвременната бизнес практика, така че тези негативни тенденции да не се повтарят? В търсене на отговор на този въпрос в книгата се разработва нова управленска методология, която има за цел да оптимизира управленското поведение с помощта на динамично изменяща се когнитивна структура, определяща равнището на управленска устойчивост в различни управленски ситуации.

Материалът е разработен от д-р Виктор Хаджиев на базата на нова управленска методология - "Когнитивна топология" – патент № PCT/CA2012/050715 и е предназначен за нуждите на Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД. Той е подходящ за студенти, преподаватели, държавни служители и управленски кадри, интересуващи се от теорията и практиката на ДНК мениджмънта.

This book is based on a patent (know-how) protected cognitive DNA mechanism - "Cognitive topology" - patent No. PCT/CA2012/ 050715. It is designed to support the needs of Management Center "Open Mind" ltd. and to stimulate the imaginative thinking of managers, students, researchers, academic servants and public officials.

Всички права запазени. Части от материала, представената методология и информация не могат да бъдат фотокопирани или преработвани; използвани за разработването на информационни системи за управление (вкл. на база данни, системи за обработка на информация и други информационни източници/ресурси); доразвивани или използвани в социално-икономическата практика и за курсове по управление без закупен и нотариално заверен лиценз публикуван на Моята интернет страница - www.cognitivetopology.org

Светът, който познаваме е доста по-скучен от този, който не познаваме.
                                                                 - Виктор Ст. Хаджиев

©Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД
3 Tzarevo Selo str., unit 36, 4 fl., Sofia - 1612, +359893519876.
$575.00 inc. tax

$575.00 ex. tax
? Tax based on Bulgaria.

212p.*

BUY A FLICK FOR $250

Product Condition:
New
Brand:
DNA MANAGEMENT
weight:
500

Details

Related

Reviews

write review
No Reviews Posted Yet - be the first!
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------