Navigation

Categories

X
LIGHT
LIGHT
THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT – Viktor St. Hadjiev

My light is based on a patented management methodology/DNA MECHANISM - "Cognitive topology" - patent No. PCT/CA2012/050715. It is property of Management Center "Open Mind" ltd. and is suitable for Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff.

THE FUTURE OF MANAGEMENT HAS ARRIVED - Management Center Open Mind LTD.
FLICKS
FLICKS
NOTHING SUPERSEDES A COGNITIVE PERCEPTION OF REALITY - Management Center Open Mind Ltd.

ALL FLICKS IN MY GALLERY EXHIBIT A FUNCTIONING COGNITIVE DNA MECHANISM GENERATING A DIGITAL IMAGE OF REALITY.

They are hand made and painted on canvas.

THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT Viktor St. Hadjiev
STRINGS
STRINGS
HELP YOUR COMMUNITY AND GROW YOUR BUSINESS AT THE SAME TIME - WWW.BEXO.ORG

Sign-up today at http://bexo.org/en/users/login - IT IS FREE!

DEFINE THE STRUCTURE-ADMINISTRATIVE IDENTITY OF YOUR ORGANIZATION WITH RIA SOFT OR MICROCHIP..AND WHY NOT THE DIGITAL DIMENSION OF YOUR SOCIETY
– Management Center Open Mind Ltd.

INTANGIBLE VALUE (INTELLECT) COMES AT A TANGIBLE COST!
 -
Management Center Open Mind Ltd.

STREAMS
STREAMS

INTELLECTUAL CAPACITY BUILDING IS A MATTER OF PERSONAL CHOICE - Management Center Open Mind Ltd.

ALL MANAGEMENT STREAMS (SMS) enhance the knowledge and abilities of Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff. It broadens their understanding of DNA MANAGEMENT. 

DESTRUCTION OR UPHEALAV OF SOCIETY DEPENDS ON THE CHOICES OF PROGRESS THAT WE MAKE – Viktor St. HadjievОрганизационно функциониране и управленско поведение
МАТЕРИАЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЕМИНАРИТЕ DMS 02, 03 и GMS 202, 404, 505.

Управлението на човешкия ресурс в организацията зависи от способността на мениджърите да определят организационната динамика и да приоритезират структурно-административните дейности във всяка една управленска ситуация. По този начин става възможно симфонизирането на организационния процес - изграждането на адекватни стартегически цели; синхронизиране на управленските дейности; и рационализиране на управленското поведение. Организационното симфонизиране е резултат от способността на управленските кадри правилно да определят степента на въздействие на редица управленски компетенции, обект на анализ в тази статия, върху организационното развитие.

Материалът е разработен от д-р Виктор Хаджиев на базата на нова управленска методология - "Когнитивна топология" – патент № PCT/CA2012/050715 и е предназначен за нуждите на Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД. Той е подходящ за студенти, държавни служители и управленски кадри, интересуващи се от теорията и практиката на ДНК мениджмънта.

Всички права запазени. Части от материала, представената методология и информация не могат да бъдат фотокопирани или преработвани; използвани за разработването на информационни системи за управление (вкл. на база данни, системи за обработка на информация и други информационни източници/ресурси); доразвивани или използвани в социално-икономическата практиката и за курсове по управление (обучение) без закупен и нотариално заверен лиценз публикуван на Нашата интернет страница - www.cognitivetopology.org

"Светът, който познаваме е доста по-скучен от този, който не познаваме"
                                                                 - Виктор Ст. Хаджиев

©Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД
$20.00 inc. tax

$20.00 ex. tax
? Tax based on Bulgaria.

DONATE

BUY A FLICK FOR $250

Product Condition:
New

Details

Related

Reviews

0 Related Products
write review
No Reviews Posted Yet - be the first!
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------